When

March 14, 2024    
7:00 pm - 8:30 pm

Reservation

Bookings closed

Where

Stand By Me
4962 Rubio Ave , Encino, California, 91436
Map Unavailable
Map Unavailable

לממש ולהגשים, היש רצון יותר חזק מזה

‎הכרה בימים שאנחנו חווים כעם, קהילה ויחידים, במפגש החודשי רחל תעזור לנו למצוא את הכיוון, להיות ביחד לעזר, לגלות שקט פנימי ואיך אנחנו יכולים לשנות מציאות לטובה גם בזמנים קשים. ‎בעזרת כלים עתיקים נלמד את כוחה של תפילה, תודה ומדיטציה. יהיה מעניין, עם מקום לשאלות והתנסות בואו ביחד לחוות ולהיות

Event Seats

Total Space : 10
Available Space : 10
Reserved Space : 0

Bookings are closed for this event.